Завичајни музеј Нова Варош

Завичајни музеј у Новој Вароши, отворен 2012.године, као одељење Народног музеја Ужице, има велики културни и образовни значај за нововарошки крај и Стари Влах у целини.

Налази се у згради турске кајмакамије чија градња је започета крајем 19. века, средствима сјеничког окружног начелства, мутесарифлука, а завршена је после младотурске револуције, Хуријета, 1909. године. Зграда, која и данас доминира чаршијом,  представља успешан пример споја традиционалне исламске архитектуре и европског академизма. У згради су  биле смештене установе турске администрације.

Изложени музејски предмети, документа, карте и фотографије споменика (римских, средњовековних, српских и касније турских) показују да ови крајеви имају богату историјску и културну прошлост. На простору Старог Влаха одиграли су се многи догађаји који су утицали на развој српске државе.

Музејски материјал покрива раздобље од неолита до краја 20. века. Део изложених предмета потиче са археолошких налазишта у подручју Старог Влаха, део је поклон дародаваца, а  део је позајмљен из других музејских збирки.

За овај крај су значајна праисторијска налазишта, средњовековни културно-историјски споменици, затим трагови прошлости из периода турске владавине и споменици и писани извори настали у време буна, устанака и ослободилачких ратова 19. и 20. века. Међу вреднијим експонатима су печат кнеза Стројимира из 9. века, сабља кнеза Михаила Рашковића из 15. века, кубуре коју је Карађорђе поклонио Тимотију Борисављевићу. Вредан део поставке чине и експонати из ових крајева из средњовековне српске државе старе Рашке.

Стална музејска поставка сведочи о духу и лепоти чаршије, развоју трговине и занатства, привреде, школства и културе, о значају кнежева Рашковића, као и о животу и делу војводе Петра Бојовића.

img_6289v_1024x592.jpg sa stalne izlozbene postavke  1_1024x683.jpg sa stalne izlozbene postavke  2_1024x683.jpg sa stalne izlozbene postavke  3_1024x683.jpg  

Ви сте овде: Насловна О музеју Завичајни музеј Нова Варош

Кадињача

Јокановића кућа

Хидроелектрана

Завичајни музеј Н.В.