О Музеју

Народни музеј Ужице (НМУ), регионални je музеј надлежан за територију осам општина Златиборског округа (Ужице, Бајину Башту, Косјерић, Пожегу, Ариље, Чајетину, Нову Варош и Сјеницу). Формиран је 12. јула 1946. год., најпре као Музеј устанка 1941. Решењем Народног одбора Титово Ужице од 29. априла 1963. год. основан је Народни музеј, у чији су састав ушли Музеј устанка 1941. и Завичајни музеј, чија се збирка постепено формирала. Одлуком СИЗ-а културе, а на предлог друштвено-политичких организација града, Народном музеју је 22. јуна 1979. год. пренет на управљање и коришћење спомен-комплекс на Кадињачи. Од 1. јануара 1991. до 21. октобра 2002. год. споменик Кадињача пословао је као самостална установа. Поново улази у састав НМУ 2002. год.

У оквиру НМУ налазе се стручна одељења за археологију, етнологију, историју и историју уметности, педагошка служба, стручна библиотека, конзерваторске радионице, фотолабораторија, служба за опште, материјално и финансијско пословање и служба за помоћно-техничке послове. Стручњаци Музеја баве се научно-истраживачким и музејско-истраживачким радом, обрадом музејских предмета, конзерваторско-рестаураторским и сниматељско-документационим радом, изложбеном и издавачком делатношћу, просветно-педагошким и информативно-маркетиншким радом, пружају услуге корисницима музејског материјала и сарађују са сродним установама. Музејски материјал разврстан је у више археолошких, етнолошких, историјских, уметничких и нумизматичких збирки.

Поред заштите покретних културних добара, НМУ се бави и заштитом непокретних културних добара. У периоду од 1994. до 1998. год. урадио је комплетну конзервацију, рестаурацију и ревитализацију манастира Увац (СО Чајетина), а ангажовао се и на уређењу родних кућа и спомен-соба познатих личности и народних хероја (Димитрија Туцовића, Стеве Чоловића и др.).

У другој згради Музеја налазе се три сталне поставке: „Ужице, настанак и развој“, „Легат сликара Михаила Миловановића“ и „Историја Наменске производње у Ужицу од 1928. до данас“. Стална поставка „Устанак у Југославији 1941.“, која се налазила у првој згради Музеја, дислоцирана је 2005/06. после 45 година постојања. У току је рад на реконструкцији нове поставке меморијалног карактера „Ужичка република“, у оквиру које ће бити поново доступне собе Врховног штаба НОПОЈ-а и Јосипа Броза Тита. У Јокановића кући налази се стална поставка „Градска кућа с краја XIX и почетка XX века“, а на Кадињачи, у оквиру спомен-дома, „Раднички батаљон у борби на Кадињачи“ и „Ужички крај у НАТО агресији“.

Од 30. априла 2009. год. у оквиру организације рада Народног музеја Ужице је и презентација хидроелектране „Под Градом“.

За целокупан рад Музеј је добио значајне награде и бројна признања, међу којима се издвајају две награде „Михаило Валтровић“ добијене од Музејског друштва Србије и Вукова награда.

 

Погледајте промотивни филм о Народном музеју Ужице.

 

 

Ви сте овде: Насловна О музеју

Кадињача

Јокановића кућа

Хидроелектрана

Завичајни музеј Н.В.