Документационо одељење

Рад на стручној музеолошкој обради музејског материјала у збиркама представљао је стални задатак свих радника стручних одељења и одвијао се у складу са прописима матичне музејске службе, сопственим кадровским могућностима и законским актима Министарства културе Републике Србије. До 1980. године, иако спорије и неравномерно, обављени су у свим стручним одељењима обимни послови временске и културне детерминације предмета, снимања, инвентарисања и евидентирања, сређивања теренске документације, израде помоћне картотеке, разврставања предмета на уметничко-историјска дела од изузетног и великог значаја, детаљне класификације материјала у депоима, да би се касније рад интензивирао приливом нових стручних кадрова.

Одељење за документацију НМУ започиње са радом 90-их година XX века, да би се у том периоду приступило дигитализацији постојеће документације и укључивању НМУ у систем MISS-a (Музејског информационог система Србије). Од 2005. године послови дигитализације су интензивирани, а њихову координацију преузело је Документационо одељење НМУ, са циљем да до 2010. године прерасте у ДИЦ (документационо-информациони центар), који би својим радом, осим документације, објединио и низ других послова: рад фотолабораторије, конзерваторских радионица, библиотеке, информативне и редакцијске послове уређивања музејског сајта и штампаних издања Музеја.

Од оснивања до данас, кроз одељење су прошли Боса Росић, Славица Стефановић, Милоје Мандић, Никола Гогић, Драган Томановић и Загорка Никитовић.

Током јуна месеца 2010. године одељење се преселило у нови простор у Првој згради НМУ, а његови чланови су прошли обуку о основним принципима за коришћење програма ETERNITAS и његовог функционисања.

У документационом одељењу раде: Милоје Ј. Мандић, виши кустос, координатор и Загорка Милићевић, кустос, документариста.

Ви сте овде: Насловна Одељења Документационо одељење

Кадињача

Јокановића кућа

Хидроелектрана

Завичајни музеј Н.В.