Етнографско одељење

Формирање Етнографске збирке Народног музеја Ужице започето је оснивањем Друштва за прикупљање и заштиту старина у Ужичком округу 1947. год., у оквиру кога је, између осталих, радила и етнографска секција. Иако је активност овог друштва била првенствено усмерена на стварање Музеја устанка 1941, прикупљен је велики број изузетно вредних предмета етнографског карактера. Формирањем Музеја устанка 1941. започиње систематско проучавање традиционалне културе, као и прикупљање предмета и фототечког материјала са територије тадашњег Ужичког округа, које води први етнолог Јованка Лазаревић. Формирањем Народног музеја 1963. год., са Музејом устанка 1941. и Завичајним музејом у свом саставу, устројено је и Етнографско одељење при Завичајном музеју, које наставља са рекогносцирањем терена и прикупљањем етнографског материјала Титовоужичког региона, који је подразумевао општине: Титово Ужице, Пожегу, Косјерић, Ариље, Ивањицу, Бајину Башту, Чајетину, Нову Варош, Прибој и Пријепоље. Стручним радом од 1971. до 1981. год. руководи етнолог Наталија Благојевић. Етнографско одељење је у следећим годинама и кадровски појачано.

Етнографска збирка формирана је од предмета сакупљаних приликом теренских рекогносцирања и истраживања, затим поклонима, откупом и случајним налазима. Предмети потичу углавном из XIX и прве половине XX века. Целокупан етнографски материјал разврстан је у тематске целине које чине збирке, у оквиру којих постоје мање предметне збирке и колекције: ношња, кућни текстил, справе за прераду вуне, музички инструменти, привреда, луле и прибор за пушење, покућство, посуђе, занати и накит. Одређени број предмета из ових збирки је, према важећим нормативима, предложен за проглашење за категорије културног добра од изузетног и великог значаја.

Велики део збирке је, током протеклог времена од формирања збирке до данас, публикован и презентован јавности путем тематских изложби, кроз сталне поставке, као и путем радова објављених у стручној литератури.

Кустоси етнографског одељења НМУ су ангажовани и на бројним пројектима, како у оквиру матичног музеја, тако и у својству сарадника на националним или регионалниом пројектима.

Данас у оквиру Етнографског одељења Народног музеја Ужице раде Дијана Ристовић, виши кустос, Милодарка Ђајић, кустос, Невена Пантић, кустос, и Ивана Тодоровић, кустос.

Ви сте овде: Насловна Одељења Етнографско одељење

Кадињача

Јокановића кућа

Хидроелектрана

Завичајни музеј Н.В.